Alu Slab

Новата система за кофраж за плоча  GPrandina Walk Slab LT System се състои Алуминиеви панели, падащи глави, фиксирани глави и телескопични подпори с висока товароносимост.

Системата позволява бързо декофриране на десетия ден,като основните елементи се демонтират и остава да подпира набор от подпори и падащи глави. Същевременно, декофрираните панели, глави и подпори се монтират на следващата плоча.

Поради това, че всички кофражни операции се правят на ръка, всички елементи са с леко тегло, което позволява бърза и олекотена работа.

Там където има места за изкърпване (около колони, стени и асансьорни шахти) има допълнителни елементи, които спомагат за бързо и надеждно завършване на кофражната плоча.

Scroll to Top