STEN Олекотена система Испания

Системата STEN за плоча се състои от:

  • Метални носещи греди с дължини 3 м,4 м,5 м,
  • Метални водещи греди с дължини 2м и 4 м
  • Алуминиев елементи за бързо декофриране 0,87 м
  • Телескопични подпори клас Стандарт или червено боядисани
  • Трислойни кофражни платна 27 мм

Системата позволява бързо декофриране, като на 10-тия ден от наливането всички основни елементи се декофрират и остава да подпира набор носещи греди и телескопични подпори.

Останалите елементи, включително трислойните платна, се преместват на следващата плоча.

Тази система също така се отдава под наем.

 

Scroll to Top