Подпорни кули

Предлагаме подпорни кули с височини от 4 метра до 25 метра и товароносимост 10 000 кг.

На кула с размери 1000 х 1000 мм.

Тази система също така се отдава под наем.

 

Scroll to Top