http://ukrshpon.com.ua

UKRSHPON

 

Водещ производител в Украйна на естествени фурнири: бук, дъб, ясен. Доскоро член на групата OVERLACK Германия , поради което оборудването и технологията на производство са от най-модерните

 

http://ukrshpon.com/